Ruim 10 jaar ervaring in service en dienstverlening.

Receptie Diensten

Medewerkers achter de balie, je herkent ze wel. Dit is het visitekaartje van uw bedrijf of instelling. Voor onze receptiedienst hebben wij de juiste mensen geselecteerd die uw de receptie van uw bedrijf tot haar waarden laten behouden.

Klantgerichte receptie

Onze receptiedienst zorgt ervoor dat telefonische gesprekken op de juiste manieren worden uitgevoerd. Uw klanten zullen op een professionele manier telefonisch worden behandeld

Gastvrijheid

De werkzaamheden van onze Receptiedienst breidt zich steeds meer uit. Er ook een groeiende behoefte aan (gast)vrijheid, zeker bij balie- en receptiefuncties is dit goed te merken. Om een solide uitvoering mogelijk te maken, houden wij  rekening met de eisen die betreffende locatie geeft.

Een gesmeerde receptie

Onze receptiedienst maakt gebruik van profielschetsen. Hiermee is de kwalificering van medewerkers mogelijk, het gaat hier niet alleen om opleiding en ervaring, maar ook om de persoonlijke kenmerken.

Op deze manier kunnen wij de juiste mensen selecteren voor de juiste locaties.

Zo kunnen wij uw locatie zo gesmeerd mogelijk te laten lopen.

Ook in jouw regio

National Security Team is door heel Nederland actief waardoor we er ook voor u zijn! Wij zijn tevens ook in het buitenland actief.

Offerte aanvragen?

Vraag hier uw offerte aan

Wilt u gebruik maken van deze dienst?

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Persoonsbeveiliging

Persoonsbeveiliging bij National Security Team biedt de ervaring en de kennis om personen en hun bezittingen te beschermen tegen risico’s van welke aard dan ook. Onopvallend, professioneel en betrouwbaar. Uitgangspunt is steeds om ongewenste situaties voor de desbetreffende personen en hun naasten te voorkomen.

Gediplomeerde medewerkers

Ons Persoonsbeveiliging team werkt met gediplomeerde medewerkers die ruime ervaring hebben opgedaan bij specialistische overheidsdiensten. Professionals die even tactvol als doortastend zijn en ervaren genoeg om in de meest uiteenlopende situaties de juiste beslissing te nemen. National Security Team werkt nationaal of internationaal, wij kennen hierbij geen grenzen.

Periodieke inspecties

Ons rijdend toezicht bestaat uit een periodieke inspectie van een bouwterrein waaronder onze surveillant focus brengt op verschillende gebieden hiervan. Deze beveiliging biedt niet de garantie die onze permanente beveiliging biedt.

Ons team bestaat uit goed opgeleide en vakbekwame mensen, met de EHBO, BHV en VCA diploma’s tot hun beschikking.

Is persoonsbeveiliging ook in mijn regio beschikbaar?

National Security Team is door heel Nederland actief waardoor we er ook voor u zijn! Wij zijn tevens ook in het buitenland actief.

Offerte aanvragen?

Vraag hier uw offerte aan

Wilt u gebruik maken van deze dienst?

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Wij bieden toezicht op bouwterreinen tijdens de stille uren waaronder in de avonden, nachtelijke uren, weekenden en vakantieperiodes. Hieruit kan gekozen worden aan permanente beveiliging of rijdend toezicht. Ons personeel is getraind om uw bouwterrein veilig en op orde te houden.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Ons rijdend toezicht bestaat uit een periodieke inspectie van een bouwterrein waaronder onze surveillant focus brengt op verschillende gebieden hiervan. Deze beveiliging biedt niet de garantie die onze permanente beveiliging biedt.

Getraind personeel

Ons team bestaat uit goed opgeleide en vakbekwame mensen, met de EHBO, BHV en VCA diploma’s tot hun beschikking.

Is deze dienst in mijn regio beschikbaar?

National Security Team is door heel Nederland actief waardoor we er ook voor u zijn! Wij zijn tevens ook in het buitenland actief.

Offerte aanvragen?

Vraag hier uw offerte aan

Wilt u gebruik maken van deze dienst?

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Buurtsurveillance

Tegenwoordig is er weinig meer te zien van de klassieke normen en waarden die onze maatschappij vroeger heeft gehad. Soms komt het weleens voor dat er onrust stookt in een bepaalde woonwijk. Onze buurtsurveillance zal in dit soort wijken periodiek surveilleren om zo de rust te bewaken.

Getraind personeel

Onze surveillances zijn goed opgeleid om in diverse situaties professioneel op te treden. Denk bijvoorbeeld aan overlastende jeugdgroepen, geluidsoverlast, mensen onder invloed. Zij zullen nauw in contact staan met de plaatselijke politie en buurtbewoners, waarbij wij een signalerende rol zijn om zo overlast te kunnen voorkomen.

Als u kiest voor onze buurtsurveillance is uw wijk gegarandeerd veilig.

Is deze dienst in mijn regio beschikbaar?

Met haar ruime ervaring is National Security Team uitgegroeid tot een internationaal bedrijf. National Security Team is zowel door heel Nederland als in het buitenland actief.

Offerte aanvragen?

Dat kan snel en gemakkelijk! Vraag uw offerte aan en wij zullen zo snel mogelijk reageren.
Vraag hier uw offerte aan

Wilt u gebruik maken van deze dienst?

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Privéchauffeur

Mobiliteit is waar het om draait, wij bieden verschillende persoonlijke chauffeursdiensten, voor iedere dienst selecteren wij de juiste chauffeur en wagen. Onze privéchauffeur dienst zorgt ervoor dat u of uw genodigde gasten veilig zullen worden vervoerd naar de betreffende bestemming.

Altijd bereikbaar

U kunt 24/7 van deze dienst gebruik maken. Onze chauffeurs zijn discreet en gediplomeerd, wij houden niet van te laat komen. Op tijd betekend op tijd.

U kunt tevens ook worden vervoerd met uw eigen vervoer.

Goed opgeleid personeel

Ons team bestaat uit goed opgeleide en vakbekwame mensen, met de EHBO, BHV en VCA diploma’s tot hun beschikking.

Is deze dienst ook in mijn regio beschikbaar?

National Security Team is door heel Nederland actief. Ook zijn wij in het buitenland actief.

Offerte aanvragen?

Vraag hier uw offerte aan

Wilt u gebruik maken van deze dienst?

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Objectbeveiliging

Objectbeveiliging is een breed begrip. Zie het beveiligingsdoel als een ‘object’, bijvoorbeeld een gebouw, of meerdere gebouwen op een terrein.

Beveiligen en bewaken

Onderscheid tussen beveiligen en bewaken waardoor het object volledig is voorzien een efficïente bewaking.

Beveiligen

De maatregelen nemen om een object te beschermen.

Bewaken

Alle aandacht dat is gericht op een bepaald object.

Omdat er bij objectbeveiliging ook onderscheid is gemaakt in open, halfopen en gesloten objecten maakt National Security Team eerst een gedegen risicoanalyse. Hierop wordt in overleg met de opdrachtgever de beveiliging afgestemd. Waardoor er sprake is van een efficïente manier van werken.

In de praktijk

Werkelijk is binnen de dienst objectbeveiliging is een objectbeveiliger ook een deel van de tijd bezig met dienstverlening en niet met beveiligingstaken. National Security Team werkt servicegericht. Dit maakt dat de objectbeveiligingsmedewerkers naast representativiteit en flexibiliteit worden geselecteerd op servicegerichtheid. Belangrijkste uitgangspunt blijft echter dat de dienstverlening nooit ten kosten van de beveiliging van het object gaat. Heeft u ons nodig?

Is objectbeveiliging ook in mijn regio beschikbaar?

Met haar ruime ervaring is National Security Team uitgegroeid tot een internationaal bedrijf. National Security Team is zowel door heel Nederland als in het buitenland actief.

Offerte aanvragen?

Dat kan snel en gemakkelijk! Vraag uw offerte aan en wij zullen zo snel mogelijk reageren.
Vraag hier uw offerte aan

Wilt u gebruik maken van deze dienst?

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Mobiele surveillance

Ons Mobiele Surveillance team is in staat om volledige (bedrijven)terreinen te beveiligen. Denk hieraan aan planmatige controles, alarmopvolging en brand- en sluit- en openingsrondes.

Efficïent te werk

Onze Mobiele Surveillance team werkt nauw samen met de plaatselijke politie. Er vindt regelmatig een informatie uitwisseling plaats waardoor problemen worden voorkomen hierdoor bent u verzekerd van een betrouwbare dienst.

Kosten besparen

De constant rijdende Mobiele Surveillant zorgt voor een zo laag mogelijk criminaliteitsgehalte op uw terrein. Haardoor de kans op bijvoorbeeld inbraak sterk is verkleind. Als u meedoet met andere bedrijven kunt u de kosten van onze Mobiele Surveillance dienst relatief klein houden, waarbij de kosten aan schade door criminaliteit fors kunnen oplopen.

Is deze dienst ook in mijn regio beschikbaar?

National Security Team is door heel Nederland actief. Ook zijn wij in het buitenland actief.

Offerte aanvragen?

Vraag hier uw offerte aan

Wilt u gebruik maken van deze dienst?

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Recherche

Onze jarenlange ervaring in de recherche heeft een basis gevormd voor onze dienstverlening als National Security Team. Alle medewerkers bezitten het wettelijke vereiste diploma.

Een uitstekende oplossing op recherche gebied.

De recherchedienst is een uitstekende oplossing voor bedrijven die ongewenste activiteiten willen voorkomen of preventeren. Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met interne of externe criminaliteit waardoor het bedrijfsproces aardig verstoord kan worden.

Transparante samenwerking

Bevindingen bij een onderzoek worden transparant en helder gerapporteerd waardoor fouten te onderling kunnen worden voorkomen.
Ons rechercheteam werkt conform de privacy gedragscode voor recherchebureaus en de bepalingen van de autoriteit persoonsgegevens (AP).

Werkzaamheden van onze recherche vallen binnen onderstaande categorieen

 • Antecedentenonderzoek sollicitanten en partners
 • Alimentatiekwesties
 • Advies voor of na inbraak
 • Bedrijfsspionage
 • Bedrijfsonderzoek naar aanleiding van fraudezaken
 • Chantage bewijzen & bestrijden
 • Contra-expertise (uw tegenonderzoek)
 • Forensisch onderzoek
 • Incasso-opdrachten
 • Kredietwaardigheids onderzoek
 • Onderzoek op het gebied van verduistering, diefstal en oplichting
 • Sabotagespionage en concurrentiezaken
 • (onrechtmatig) Verzuim
 • Ontslagzaken
 • Opsporen van personen, goederen en bedrijven
 • Opsporen afluisterapparatuur
 • Observaties van personen en goederen
 • Pre- employment screening
 • Stalking
 • Technische en tactische observatie
 • Vreemdgaan en of relatieonderzoek
 • Ziekteverzuim / verdachte ziekmeldingen

Ook in jouw regio

National Security Team is door heel Nederland actief waardoor we er ook voor u zijn! Wij zijn tevens ook in het buitenland actief.

Offerte aanvragen?

Vraag hier uw offerte aan

Wilt u gebruik maken van deze dienst?

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Winkelsurveillance

National Security Team heeft ruime ervaring met winkelsurveillance.

Een vak apart

Winkelsurveillance is een vak apart. Dat is om te beginnen al ons uitgangspunt bij sollicitatiegesprekken met aspirant winkelsurveillanten. De toenemende winkelcriminaliteit vraagt ook om een dergelijke benadering. Denkt u maar eens aan de 750 miljoen euro schade die de detailhandel in 2002 leed waarvan 500 miljoen door diefstal én interne fraude en 250 miljoen door overvallen en vernielingen. Dit zijn bepalende cijfers.

Cijfers die vragen om een concrete aanpak. Zoals u weet is er met de oprichting van Platform Detailhandel een stap in de goede richting gezet. Maar zoals u ook weet begint een doeltreffende aanpak van winkelcriminaliteit op de winkelvloer zelf.

Voorkomen

Regelmatig werkt ons winkelsurveillance team voor winkels waar bijvoorbeeld net een overval heeft plaatsgevonden. Na een risico analyse blijkt dan vaak dat de overval waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden door relatief kleine wijzigingen in bijvoorbeeld laad- en los tijden van toeleveranciers, of het beleid bij aankomst/vertrek personeel.

Goed personeel

De manier van preventief denken en handelen van ons winkelsurveillance team is wat ons eigen maakt. Winkelsurveillance is een vak apart omdat er veel gevraagd wordt van een goede winkelsurveillant. Tact, discipline, mensenkennis en een goed beeld van onze huidige maatschappij zijn niet weg te denken. Verder zijn een dienstverlenende en een vriendelijke maar wel alerte uitstraling zeer belangrijk.

Veel ervaring

Voor diverse winkels en supermarktketens heeft National Security Team de winkelsurveillance al verzorgd. Vaak ook in een zogenaamde “no-go area”. Onze winkelsurveillanten weten dus wat er te staat. Door hun preventieve manier van denken en handelen heeft uw personeel direct de voordeel.

Is deze dienst ook in mijn regio beschikbaar?

National Security Team is door heel Nederland actief. Ook zijn wij in het buitenland actief.

Offerte aanvragen?

Vraag hier uw offerte aan

Wilt u gebruik maken van deze dienst?

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.